Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN został utworzony 19 stycznia 2021 r. na mocy uchwały nr 1/2021 Prezydium PAN jako Komitet Problemowy przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Powołanie Komitetu stanowiło bardzo ważny element formalizowania instytucjonalnego dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Komitet podjął się wówczas przygotowania raportu o stanie dyscypliny, analizy wartości informacji, oceny zmian w systemie medialnym w Polsce oraz sporządzenia rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji.

Działania Komitetu prowadzonego pod kierownictwem prof. dr hab. Iwony Hofman przy współpracy z władzami PAN oraz przy poparciu dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów z 21 uczelni w Polsce prowadzących badania i dydaktykę medioznawczą, pozwoliły na rozpisanie wyborów środowiskowych. W ich rezultacie Komitet przekształcił się z Komitetu Problemowego w regularny Komitet Naukowy PAN.

Przekształcenie Komitetu jest istotnym krokiem, umożliwiającym dalszy rozwój dyscypliny medioznawczej w Polsce. Ponadto, powołanie Komitetu ma duże znaczenie dla środowiska medioznawczego, ponieważ integruje paradygmaty trzech dyscyplin: nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, nauk o mediach oraz bibliologii i informatologii, które wcześniej były obecne w klasyfikacji naukowej.